Eames Shell Chair

Neste documental producido polo propio estudo de Ray e Charles Eames en 1970 pódese ver parte do proceso de deseño e fabricación dunha silla en fibra de vidro e resina de poliester.

O proceso inclúe os estudos de ergonomía, a elaboración de vistas, seccións, patróns, volumes, modelado de matrices e confección de moldes.

Se tes interese en coñecer algo máis sobre Ray e Charles Eames podes ver este outro vídeo sobre eles, ou podes acceder á súa páxina oficial.

LAB-AP

LAB-AP é un proxecto que ten como obxectivo dar visibilidade a produtos multimedia elaborados polo noso alumnado en diferentes materias, un espazo aberto para difundir as súas primeiras creacións audiovisuais. Publicaremos producións que satisfagan certos estándares de calidade, artísticos e técnicos, e que por diferentes motivos poidan resultar de interese para a comunidade educativa de Brión.
Inauguramos este espazo de proxección con dúas animacións realizadas por alumnado de 2º de Bacharelato na materia de Imaxe e Son o pasado mes de outubro.Se che parece un proxecto interesante, axúdanos a difundilo.

Material para o alumnado de 3º ESO

O seguinte listado de material será de uso habitual en aula para o alumnado de 3º ESO.
Non é preciso estrear material, así pois se tedes parte do material usado podemos empezar con el, e ir repoñendo a medida que sexa necesario.

 • Papel branco tamaño A4 de entre 80 a 90 g/m2
 • Unha carpeta de cartón con gomas ou similar tamaño A4.
 • Tres lapis de grafito de durezas HB, 2B e 4B.
 • Portaminas con mina de 0,5 mm de grosor e dureza HB.
 • Goma branca branda.
 • Afialapis.
 • Unha caixa de lapis de cores de 12 a 24 cores.
 • Unha caixa de rotuladores de punta fina de 10 a 12 cores.
 • Regra numerada de 30 cm, escuadro e cartabón a xogo.
 • Compás.

A carpeta deberá estar identificada co nome do/a alumno/a curso e grupo.

Probas extraordinarias de setembro. EPVA 2018/19

O alumnado 3º ESO que non superou a materia de EPVA na convocatoria ordinaria de xuño deberá presentar no mes de setembro os seguintes traballos:

 • Unha paisaxe realizada con técnica libre. Deberá incluír, cando menos, elementos no primeiro plano, elementos nun plano medio e fondo.
 • Unha composición xeométrica reticular a modo de mosaico. Este traballo pode realizarse en papel con técnica libre ou empregando Geogebra para o trazado e Gimp para aplicar cor.
 • Unha composición libre empregando liñas curvas abertas con predominio dos trazados tanxentes. Este traballo pode realizarse en papel con grafito ou tinta ou no ordenador empregando Geogebra.

Este alumnado terá ademais que realizar unha proba que constará das seguintes partes:

 • Composición gráfico-plástica con técnica libre sobre un tema por determinar. Valorarase especialmente a organización dos elementos, a composición, o trazo e un adecuado uso da cor.
 • Resolución dun exercicio de xeometría relacionado con tanxencias ou construción de polígonos.
 • Breve cuestionario sobre os traballos entregados.

O alumnado de 4º ESO que non superou a materia de EPVA na convocatoria ordinaria de xuño deberá presentar no mes de setembro os seguintes traballos:

 • Un bodegón en claroscuro. Deberá incluír elementos cotiás de diferentes formas e tamaños. Valorarase especialmente a organización dos elementos, a composición, o trazo e unha adecuada valoración tonal.
 • Un cartel alusivo aos hábitos de vida saudable en calquera das súas dimensións. Deberá incluír elementos gráficos e texto empregando unha tipografía acorde á mensaxe. Este traballo pode realizarse en papel con técnica libre ou empregando o ordenador (Inkscape ou Gimp).
 • Unha animación de cando menos 20 segundos de duración con temática e estilo libre. Este traballo pode resolverse en 2D con Gimp ou en 3D con Blender. Pódense empregar cantas técnicas complementarias sexan precisas.

Este alumnado terá ademais que realizar unha proba que constará das seguintes partes:

 • Construción a man alzada dunha perspectiva cónica oblicua dun espazo arquitectónico segundo un tema proposto no momento (vista interior ou exterior). Valorarase especialmente a organización dos elementos perspectivos, a composición, o trazado e unha adecuada valoración tonal.
 • Levantamento con regra, compás e plantillas da perspectiva axonométrica dun volume sinxelo. Valorarase especialmente unha adecuada interpretación e representación da figura e a calidade do trazo.
 • Breve cuestionario sobre os traballos entregados.